— Varmetabsramme for byggeri —

Varmetabsberegning

Overhold alle krav til dit byggeri med en varmetabsramme

Og få mere at vide

Varmetabsberegning

At få lavet en varmetabsberegning er vigtigt, når du bygger nyt eller renoverer din ejendom, herunder sommerhuse og tilbygninger. En varmetabsramme hjælper dig med at forstå og reducere, hvor meget energi dit byggeri vil kræve til opvarmning, hvilket kan påvirke dine energiomkostninger og ejendommens energimæssige fodaftryk på sigt.

Hvad er varmetabsramme?

En varmetabsberegning evaluerer mængden af varme, der tabes gennem bygningens klimaskærm – det vil sige ydervæggene, taget, gulvene, vinduerne og dørene. Formålet er at måle, hvor effektivt din bygning holder på varmen, hvilket er afgørende for at designe energieffektive opvarmningssystemer og vælge de rette materialer.

Hvordan laver man varmetabsberegningen?

Processen indebærer en detaljeret analyse af:

  • U-værdier for hvert komponent i bygningsklimaskærmen
  • Størrelsen på hvert komponent
  • Effekten af termiske broer og utætheder
  • Lokale klimatiske forhold og den interne varmegenvinding.

Denne information kombineres for at udarbejde en samlet profil af bygningens varmetab i en varmetabsramme.

Overholdelse af bygningsreglementet

Varmetabsrammer er afgørende for at sikre, at din bygning opfylder de nationale energieffektivitetsstandarder, som er defineret af Bygningsreglementet. Denne beregning er et krav i mange byggeprojekter, især ved nybyggeri, større renoveringer eller når der foretages væsentlige ændringer i bygningens klimaskærm. 

Ved at fastslå den nøjagtige mængde energi, der kræves for at opretholde en stabil indvendig temperatur, sikrer du, at bygningen ikke kun er energieffektiv, men kan også bidrage til en billigere varmeregning over tid.

Få lavet din varmetabsberegning af en autoriseret energikonsulent

Når du vælger at få lavet din varmetabsberegning af en certificeret energikonsulent fra Energioptimo, kan du være sikker på nøjagtige udregninger. Vores energikonsulent er godkendt af Energistyrelsen, hvilket garanterer professionel rådgivning. Vi er altid opdateret med den seneste lovgivning og bruger de bedste værktøjer for at sikre præcision i vores beregninger. Ved at samarbejde med os, får du et bedre grundlag for at din bygning opfylder de relevante krav til isolering og ventilation. 

Har du brug for hjælp til dit næste byggeprojekt? Kontakt os for professionel rådgivning og få hjælp til, at dit byggeri opfylder standarder for energieffektivitet.

Lovkrav

Varmetabsberegningen udføres for at beskrive, hvordan det projekterede byggeri overholder lovkrav stillet i bygningsreglementet.

BR18 – Bygningsreglementets vejledning om ventilation.

BR18
BYGNINGSREGELEMENTET.DK
Energiramme
(BR18 §259 + §260 + §474 + §475)
Dimensionerende transmissionstab
(BR18 §264 + §476)
U-værdier for bygningsdele
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
U-værdier for vinduer & døre
(BR18 §478 + §479 + §480 + BILAG B2, TABEL 1)
Linjetab
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
Termisk indeklima
(BR18 §385 + §386 + vejledning om termisk indeklima)
Energiforbrug for ventilationsanlæg
(BR18 § 438)
Tæthed (hvis der er krav til trykning i byggetilladelsen)
(BR18 § 263)
Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!