— U-værdi beregning for bygningsdele —

U-værdi beregning

Overhold alle krav til dit byggeri med en korrekt U-værdi beregning

Og få mere at vide

U-værdi beregning

Hvis du står over for en renovering eller ændringer af din bolig eller sommerhus, er U-værdi beregning et begreb, du bør kende. U-værdi beregninger spiller en kritisk rolle i at sikre, at boliger lever op til de energistandarder, der er foreskrevet af lovgivningen, og bidrager til en markant forbedring af energieffektiviteten i bygninger. 

Hvad er U-værdi?

U-værdien er en måling af et materiales evne til at lede varme og angiver, hvor godt bygningsdele kan isolere. Værdien måles i watt per kvadratmeter per grad Kelvin (W/m²K) og beskriver, hvor meget varme, der tabes pr. kvadratmeter af et materiale pr. grad forskel i temperatur mellem indvendigt og udvendigt. Jo lavere U-værdi, desto bedre er materialets isoleringsevne.

Beregning af U-værdi

For at beregne U-værdien vurderes alle lag i den bygningsdel, som du skal bruge beregning til. Det kan fx være for tag eller ydervægge. Lagene kan være alt fra teglsten, mursten og isolering til indvendig og udvendig beklædning. 

Hvert materiales termiske modstand (R-værdi) beregnes, og disse værdier kombineres for at bestemme den samlede termiske modstand for hele bygningsdelen. U-værdien findes derefter som den omvendte værdi af den samlede termiske modstand.

Få lavet din U-værdi beregning af en autoriseret energikonsulent

At få udført U-værdi beregningen af en certificeret energikonsulent frem for at forsøge at gøre det selv har flere fordele. For det første er det en kompleks beregning, hvor én lille fejl kan have stor betydning for resultatet.

Vi har den nødvendige tekniske viden og adgang til specialiserede programmer og U-værdi beregner, der kan sikre en korrekt beregning.

Vores energiteknolog er certificeret af Energistyrelsen og er derfor opdateret med den seneste lovgivning og sikrer, at alle bygningsreglementets krav overholdes.

Med vores hjælp får du professionel rådgivning om valg af materialer og konstruktionsteknikker, der kan forbedre bygningens samlede energieffektivitet med korrekt isolering baseret på præcise U-værdi beregninger.

Hvorfor skal man have lavet U-værdi beregninger?

U-værdi beregninger er fundamentale for moderne byggeri og bør håndteres af fagfolk for at sikre nøjagtighed og overholdelse af gældende energikrav. Disse beregninger er ikke kun et regelsæt, men en vejledning til at bygge og renovere energieffektivt.

U-værdi beregninger er derfor nødvendige i mange scenarier inden for byggeri:

  • Nybyggeri
    For at sikre at nye bygninger overholder energikrav.
  • Renoveringer og tilbygninger:
    For at forbedre eksisterende bygningers energieffektivitet.
  • Renovering af sommerhuse:
    Hvor der ofte er specifikke udfordringer og krav til energieffektivitet.

Disse beregninger er afgørende for at opfylde de lovgivningsmæssige krav og for at sikre, at bygninger er energieffektive, hvilket reducerer energiforbruget og dermed omkostningerne til opvarmning.

Har du brug for hjælp til dit næste byggeprojekt? Kontakt os for professionel rådgivning og få hjælp til, at dit byggeri opfylder standarder for energieffektivitet.

Lovkrav

U-værdi beregning udføres for at beskrive, hvordan det projekterede byggeri overholder lovkrav stillet i bygningsreglementet.

BR18 – Bygningsreglementets vejledning om ventilation.

BR18
BYGNINGSREGELEMENTET.DK
Energiramme
(BR18 §259 + §260 + §474 + §475)
Dimensionerende transmissionstab
(BR18 §264 + §476)
U-værdier for bygningsdele
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
U-værdier for vinduer & døre
(BR18 §478 + §479 + §480 + BILAG B2, TABEL 1)
Linjetab
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
Termisk indeklima
(BR18 §385 + §386 + vejledning om termisk indeklima)
Energiforbrug for ventilationsanlæg
(BR18 § 438)
Tæthed (hvis der er krav til trykning i byggetilladelsen)
(BR18 § 263)
Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!