— Energiramme for nybyggeri —

Energiramme

Og få mere at vide

Energiramme for nybyggeri

Energiramme udføres på alle byggerier, der opføres med henblik på helårsbeboelse. Energirammen er gældende for nybyggeri samt for tilbygninger og ændret anvendelse af eksisterende byggeri.

En energiramme er en beskrivelse af nybyggeri og har til formål at beskrive, hvordan kravene vedrørende energi i det pågældende bygningsreglement overholdes.

Energirammen bør udarbejdes som projekterende inden påbegyndelsen af byggeriet, således at det er beskrevet, hvordan man overholder de pågældende krav – fremfor efter opførelsen, hvor man finder ud af, om man overholder kravene.

Når byggeriet skal færdigmeldes til kommunen, skal der udføres en energimærkning af huset. Denne kan laves på baggrund af energiberegningen (energimærkningen skal udføres af en tredje part). Energiberegningen bruges således gennem hele byggeprojektet. “Energimærket er kontrol af energirammen, samt dokumentation for at energirammen stemmer overens med det opførte.”

Energirammen udarbejdes i et godkendt softwareprogram iht. SBi213.
Energirammen udarbejdes i pdf-format med beskrivelse af forudsætninger samt xml-format til energikonsulentens brug i forbindelse med den endelige energimærkning.

Det er i sig selv ikke problematisk at opføre et byggeri som lavenergibyggeri. Udfordringen ligger i at opføre et lavenergibyggeri, hvor der både tages hensyn til økonomi og indeklimakomfort. Det gælder om at få trimmet projektet således, at der er sammenspil mellem konstruktioner og det tekniske anlæg, således at man får en lav produktionspris samtidigt med en senere lav driftsomkostning samt et behageligt indeklima – at udføre et hus, der er rart at leve i!

Lovkrav

Beregningen udføres for at beskrive, hvordan det projekterede byggeri overholder følgende lovkrav stillet i bygningsreglementet.

BR18 – Bygningsreglementets vejledning om ventilation.

BR18
BYGNINGSREGELEMENTET.DK
Energiramme
(BR18 §259 + §260 + §474 + §475)
Dimensionerende transmissionstab
(BR18 §264 + §476)
U-værdier for bygningsdele
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
U-værdier for vinduer & døre
(BR18 §478 + §479 + §480 + BILAG B2, TABEL 1)
Linjetab
(BR18 BILAG B2, TABEL 1)
Termisk indeklima
(BR18 §385 + §386 + vejledning om termisk indeklima)
Energiforbrug for ventilationsanlæg
(BR18 § 438)
Tæthed (hvis der er krav til trykning i byggepladsen)
(BR18 § 263)

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!