— energimærkning af små og store ejendomme —

Energimærkning

Og få mere at vide

Energimærkning af bygninger

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Der er krav om energimærkning ved:

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

10 års gyldighed
Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes.

Nybyggeri

Eksisterende byggeri

Nye bygninger (boliger) på 60 m² eller derover skal energimærkes (sommerhuse undtaget).

Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen. Energimærkning af nye bygninger indeholder derfor ingen besparelsesforslag.

Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020. Tallet angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR18) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.

Energimærkning af nyopførte bygninger er kontrol af-og dokumentation for at energirammen stemmer overens med det opførte, samt at denne er beregnet korrekt og overholder kravene i den pågældende bygningsreglement.

Priser fra 3.700 kr. ekskl. moms plus indberetningsgebyr til Energistyrelsen på 130 kr. ved byggeri op til 300 m2.

  • Få et pakketilbud på 4.400 kr. ekskl. moms på trykprøvning og energimærkning!

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!