— energimærkning af små og store ejendomme —

Energimærkning

Overhold alle kravene til energimærkning af bygninger og nybyggeri med EnergiOptimo

Og få mere at vide

Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger er lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen.

Der er krav om energimærkning for:

10 års gyldighed

Et energimærke er gyldigt i 10 år. Sælges bygningen flere gange inden for gyldighedsperioden, kan det samme energimærke benyttes. Hos EnergiOptimo udarbejder vi altid energimærker i henhold til senest gældende bekendtgørelser.

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent. Konsulenten vurderer bygningens energitilstand og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

Energimærke af eksisterende byggeri

Er en energitilstandsrapport med forbedringsforslag til potentielle lejere og købere.

Energimærke af nybyggeri

Er dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets energikrav i forbindelse med afslutning af byggesag.

Hvorfor skal man have en energimærkning?

Ifølge bekendtgørelsen LBK nr 1923 af 08/10/2021 – Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger – er:

Lovens primære formål at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Nybyggeri

Salg eller udlejning af eksisterende byggeri

Energimærke af nybyggeri

Er dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets energikrav i forbindelse med afslutning af byggesag.

Nye bygninger (boliger) på 60 m² eller derover skal energimærkes (sommerhuse undtaget).

Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen. Energimærkning af nye bygninger indeholder derfor ingen besparelsesforslag.

Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020. Tallet angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR18) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.

Energimærkning af nyopførte bygninger er kontrol af-og dokumentation for at energirammen stemmer overens med det opførte, samt at denne er beregnet korrekt og overholder kravene i den pågældende bygningsreglement.

Priser fra 3.700 kr. ekskl. moms plus indberetningsgebyr til Energistyrelsen på 130 kr. ved byggeri op til 300 m2.

  • Kontakt os og få et pakketilbud fra 4.500 kr. ekskl. moms på Trykprøve + Energimærke af række- og dobbelthuse på under 300 m2

Har du brug for energimærkning?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!

Det er også muligt – men ikke et lovmæssigt krav – at få energimærkning med fokus på mulige forbedringer af ens energiforbrug  for:

Det er især en god idé med henblik på muligheder for energioptimering af din ejendom.

Energimærkning af store og små ejendomme

Det er i flere tilfælde lovpligtigt at få lavet en energimærkning af din ejendomme. Det gælder for Udleje eller salg samt nybyggeri af både private ejendomme og erhvervsejendomme. Derudover gælder det, at offentlige bugninger over 250 m2 altid skal have en synlig og gyldig energimærkning. Som udgangspunkt har energimærket en gyldighed på 10 år, og det bliver ikke ændret, selvom et hus eller bygning bliver solgt videre. Ved salg følger energimærkningen med til de nye ejere, og så skal det fornyes igen, når der er gået 10 år.

Et energimærke skal stå angivet, når en bolig skal sælges. Det er blevet lovpligtigt, at sælger skal oplyse potentielle købere, hvilken energiklasse huset har. Det bør desuden altid stå i salgsopstillingen, så man tydeligt kan se energimærkningen af boligen.

Det er i nogle tilfælde muligt at få tilskud til energimærkning, men hvor meget man som ejer kan få, skifter utrolig meget. Det er igennem Energistyrelsen, at man skal ansøge om at få tilskud til energimærkning. Det er ikke altid, at der er åbent for nye ansøgere, men så kan du vente lidt og så tjekke senere, om ansøgningen er åbnet igen.

Få en god energimærkning af bolig

Her hos Energioptimeo er vi eksperter i at lave energimærkninger af ejendomme. Det er lige meget, om du har en nybygget bolig, et hus der skal sælges eller om du skal udleje din lejlighed. Lige meget hvilken type bygning, som skal have et nyt energimærke, så er processen næsten den samme. Vores dygtige energikonsulenter kommer ud og gennemgår hele bygningen, så I kan få den bedste vurdering af bygningens energitilstand.

Hos EnergiOptimo udarbejder vi altid Energimærker i henhold til senest gældende bekendtgørelser.  Disse ændres jævnligt, men du kan være sikker på, at vi altid er ajour med og følger den aktuelt gældende bekendtgørelse.

Vi foretager både energimærkning af nye ejendomme og af ejendomme, der er blevet bygget for mange år siden. Ofte vil det være sådan, at de nyere ejendomme har et højt energimærke, da det er blevet bygget med nogle af de nyeste teknologier inden for energioptimering.

Det er muligt at bygge et nyt hus, der tilhører lavenergiklassen. Det betyder, at huset ikke udleder særlig meget energi. Modsat vil gamle bygninger med dårlig isolering ofte have en dårligere energimærkning og altså tilhøre højenergiklassen.

Kontakt os meget gerne for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe jer med et energimærke.

Hvad kræver det at få et energimærke?

Når du indgår en aftale med EnergiOptimo om at få udarbejdet en energimærkning af din bygning, er der udover gennemgangen af din bygning også krav om at I skal indhente af en række dokumenter. Se listen over dokumentationskrav til en energimærkning.

Herunder finder du svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring energimærke.

Hvad koster et energimærke?

Pris for energimærkning af  huse under 300 m² koster hos os:

Nybyggeri – Energimærke: 3.700 kr. + 130 kr. momsfrit gebyr.
Nybyggeri – Energimærke+trykprøve: fra 4.500 kr. + 130 kr. momsfrit gebyr. (pakkepris kun. gældende for række/dobbelthuse under 300 m2.)
Eksisterende byggeri – Energimærke: 4.900 kr. + 130 kr. momsfrit gebyr.

Alle beløb er eks. moms.

Vi tager forbehold for særligt kompliceret byggeri, i hvilke tilfælde vi vil afgive individuelle pristilbud.

energistyrelsens hjemmeside, kan du se reglerne for den øvre grænse for prissætning af energimærkning.

Hvad er energimærke?
Et energimærke er en anvisning, der viser, hvilken energiklasse huset eller bygningen er en del af. Ved at lave en energimærkning bliver energiforbruget mere synliggjort, og det er samtidig muligt at foretage forbedringer i forhold til energiforbruget.

Hvor lang tid gælder en energimærkning?
En energimærkning er gyldig i 10 år, så når et hus først har fået energimærkningen, er den gældende i 10 år. Det gælder også, selvom at huset bliver solgt inden for den 10 års periode.