— energimærkning af erhvervsejendomme —

Energimærkning ved salg og udleje af erhvervsbygninger

Og få mere at vide

Energimærkning ved salg og udleje af erhvervsbygninger

Energimærkning af erhvervsbygninger er et lovkrav ved salg eller udleje. Formålet med energimærke til erhverv er at informere potentielle købere eller lejere om bygningens energikvalitet.

Krav ved salg og udleje af erhvervsbygninger

Hvis du ønsker at sælge eller udleje en erhvervsbygning, der er beregnet til handel eller service, skal du fremlægge et gyldigt energimærke ved fremvisning af ejendommen. Dette krav gælder for fremvisning til alle potentielle købere eller lejere og sikrer, at de har adgang til relevante oplysninger om bygningens energimæssige kvalitet.

Energimærke til udlejning skal også angives i eventuelle annoncer og medier i forbindelse med salg eller udleje. Selv ved delvis udlejning af bygningen, hvor du for eksempel blot udlejer et kontor eller én kontorplads, er det stadig nødvendigt at have en gyldig energimærkning ved fremvisningen.

Energimærket skal være udført af en godkendt energikonsulent. Hos EnergiOptimo er vi certificeret af Energistyrelsen og efterlever de officielle faglige kvalifikationer i henhold til gældende bekendtgørelse.

Disse krav gælder for alle typer erhvervsbygninger, herunder domiciler, supermarkeder, butikscentre, teatre, hoteller og lignende. På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvornår det er lovpligtigt at få udarbejdet en energimærkning.

Ansvar og dokumentation ved energimærkning af erhvervsejendom

Ansvaret for at sikre, at den potentielle køber eller lejer modtager energimærkningen, ligger hos sælgeren eller udlejeren. Hvis en ejendomsmægler er involveret i salget, skal sælgeren fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren, inden bygningen sættes til salg.

Det er vigtigt at sikre, at energimærket er korrekt og opdateret for at overholde lovgivningen og give korrekt information til de interesserede parter. Dette sikrer, at potentielle købere eller lejere bliver opmærksomme på bygningens energimæssige kvalitet og kan tage det med i deres beslutningsproces.

Hvad viser en energimærkning af en erhvervsejendom?

En energimærkning af en erhvervsejendom, der skal sælges eller udlejes, giver vigtig information om bygningens energiforbrug og -effektivitet. En energikonsulent udfører energimærkningen ved at undersøge og vurdere forskellige aspekter af bygningen, herunder isolering, vinduer, døre og varmeinstallationer.

Baseret på disse vurderinger beregnes bygningens forventede energiforbrug under standardbetingelser for vejr, driftstider og forbrugsvaner. Energimærket klassificeres på en skala fra A til G, hvor A angiver høj energieffektivitet, og G angiver lav effektivitet.

Ved eksisterende erhvervbyggeri gælder det, at energimærket viser bygningens energimæssige kvalitet, samt en oversigt over potentielle energiforbedringer. Dette omfatter eksempelvis information om, hvilke forbedringer der kan gennemføres, overslag over omkostningerne ved implementering af disse og den forventede besparelse på el- og varmeregninger.

Ved at bruge energimærket som vejledning kan ejeren af erhvervsbygningen træffe informerede beslutninger om at optimere energieffektiviteten og opnå økonomiske fordele på lang sigt.

Benyt en autoriseret energikonsulent

For at være sikker på at få en pålidelig og troværdig vurdering af bygningens energimæssige tilstand, er det vigtigt at benytte en autoriseret energikonsulent.

Hos EnergiOptimo er vi autoriserede energikonsulenter og har den nødvendige ekspertise og viden til at udføre en grundig gennemgang af erhvervsbygningers energieffektivitet og identificere områder, hvor der kan opnås bedre energihåndtering. Vores faglige kompetencer sikrer, at energimærkningen udføres i overensstemmelse med gældende standarder og retningslinjer.

At bruge EnergiOptimo som autoriseret energikonsulent er din tryghed, da vores arbejde er underlagt tilsyn og kvalitetskontrol ISO9001 (link til certifikat). Dette betyder, at resultaterne af energimærkningen er pålidelige og kan anvendes som grundlag for at træffe informerede beslutninger vedrørende energiforbedringer, investeringer og udleje- eller salgspriser af erhvervsejendomme.

Er du interesseret i at vide mere om pris på energimærke til erhverv, kan du altid ringe for at få en pris for netop jeres erhvervsejendom.

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!