— ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE BYGNINGER —

Energimærkning af offentlige bygninger

Og få mere at vide

Energimærkning kommunale bygninger:
Lovkrav og synlighed

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt, for at sikre energieffektiviteten i den offentlige sektor. Offentlige bygninger er defineret som bygninger, der ejes eller anvendes af offentlige institutioner. Offentlige bygninger er underlagt strenge krav, der sikrer, at de opfylder de nødvendige standarder for energiforbrug og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Enhver nyopført bygning, der overstiger 60 m². Det gælder også offentlige bygninger, som skal have en energimærkning, før den færdiggøres eller tages i brug. Når en offentlig bygning først er energimærket, er denne gyldig i 10 år. 

For at sikre gennemsigtighed og oplysning om energiforbrug skal energimærket være synligt for brugerne af den offentlige bygning. Yderligere skal ministerier og andre offentlige institutioner offentliggøre energimærkerne samt energimærkningsrapporter på deres hjemmesider.

Energimærkning af offentlige bygninger over 250 m²

Offentlige bygninger, der overstiger 250 m², er forpligtet ved lov til altid at have et gyldigt energimærke. Energimærket skal fornyes inden udløb af det 10. år. Bygninger under 250 m² er forpligtet til at have et gyldigt energimærke ved salg/udleje. Dette er for at køber/lejer, har et overblik over forventede energiudgifter ved bygningens drift.

Formålet med energimærkningen

Ifølge bekendtgørelsen LBK nr 1923 af 08/10/2021 – Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger – er:

Lovens primære formål at fremme energibesparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Vi identificerer energibesparelser i offentlige bygninger

Energimærkning af kommunale bygninger kan bruges til mere end blot, at overholde energikrav. Energimærkerapporten kan og bør anvendes som redskab, da den identificerer rentable energioptimerende tiltag, som nedsætter driftudgifterne ved ejendommen.

Vi tilbyder desuden at gennemgå de bagvedliggende nøgletal i et konkret energimærke i dialog med kommunens byggesagkyndige eller ejendomsansvarlige, såfremt I ønsker at få undersøgt rentabiliteten på et specifikt energitiltag.

Bliv kontaktet af en professionel energirådgiver

Hvis du er ansvarlig for et byggeprojekt af en ny offentlig bygning, kan du drage stor fordel af at kontakte en professionel energirådgiver. Som professionelle energirådgivere kan vi bidrage med at skabe et bæredygtigt projekt, der overholder gældende lovkrav i henhold til energi.

Vi har omfattende viden om de nyeste energikrav og teknologier, og vi kan hjælpe dig med at forstå, hvordan de påvirker dit byggeri. Vi har derudover et bredt fagligt netværk af diverse arkitekter, ingeniører og specialister, der hver især kan bidrage med byggeekspertise indenfor deres fagområder.

Kontakt os i dag. Vores team er klar til at hjælpe dig med alle dine spørgsmål og behov.

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!

Eksempler på offentlige bygninger i Danmark

Offentlige bygninger i Danmark udgør en bred vifte af faciliteter, der spænder over forskellige sektorer og formål, som alle er underlagt reglerne for Energimærkning af kommunale bygninger. Det omfatter blandt andet:

Skoler og uddannelsesinstitutioner: Offentlige skoler, gymnasier og universiteter udgør en betydelig del af de offentlige bygninger og underlagt reglerne for Energimærkning af kommunale bygninger..

Hospitaler og sundhedscentre: Sundhedssektoren er en anden vigtig sektor med et stort antal offentlige bygninger, herunder hospitaler, klinikker og sundhedscentre.

Administrative kontorer: Offentlige kontorer og administrative bygninger, herunder kommunale og statslige kontorer, udgør ligeledes en stor del af offentlige bygninger i Danmark.

Kultur- og fritidscentre: Offentlige kultur- og fritidscentre, såsom biblioteker, museer, teatre og idrætsanlæg.

Offentlige transportterminaler: Offentlige transportterminaler som togstationer, busstationer og lufthavne udgør ligeledes en del af de offentlige bygninger.

Disse eksempler illustrerer mangfoldigheden af offentlige bygninger i Danmark og understreger vigtigheden af at sikre, at de opfylder de nødvendige standarder for energieffektivitet gennem energimærkning minimum hvert 10. år eller ved salg/udleje.