— energimærkning af små og store ejendomme —

Energimærkning af nybyggeri

Og få mere at vide

Energimærkning af nye ejendomme

Ved nybyggeri er der lovpligtigt at få udarbejdet et energimærke. Det er desuden en vigtig faktor i bestræbelserne på at reducere energiforbruget og minimere den miljøpåvirkning, der er forbundet med byggeri.

Energimærkning af nybyggeri for private-og erhvervs bygherrer

Energimærkning er en proces, hvorved bygningens energiforbrug og CO2-udledning vurderes og klassificeres på en skala fra A til G, hvor A står for lavest energiforbrug og G står for højest energiforbrug.

Alle nye bygninger (boliger) på 60 m² eller derover skal energimærkes (sommerhuse undtaget).

Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen. Energimærkning af nye bygninger indeholder derfor ingen besparelsesforslag.

Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020. Tallet angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR18) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.

Energimærkning af nyopførte bygninger er kontrol af og dokumentation for at energirammen stemmer overens med det opførte, samt at denne er beregnet korrekt og overholder kravene i den pågældende bygningsreglement.

Energimærkning af nybyggeri kan desuden være relevant både for private og erhvervsbygherrer. For private bygherrer kan energimærkning af nybyggeri hjælpe med at identificere mulige energibesparelser og vælge de mest energieffektive løsninger i byggeriet. For erhvervsbygherrer kan energimærkning af nybyggeri hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglementet og sikre, at byggeriet lever op til de gældende energikrav.

Energimærkning af boliger og huse er en del af energimærkning af nybyggeri. Energimærkning af boliger og huse kan hjælpe med at identificere områder, hvor der kan gøres energibesparelser, og hvor der kan installeres mere energieffektive løsninger.

Energimærkningsrapporten

Ved energimærkning af nybyggeri vil en energikonsulent gennemgå byggeriets energiforbrug og energieffektivitet og udarbejde en energimærkningsrapport, der giver en vurdering af byggeriets energieffektivitet og CO2-udledning. Rapporten vil også indeholde anbefalinger til, hvordan byggeriet kan gøres mere energieffektivt og dermed reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

Det er vigtigt at bemærke, at energimærkning af nybyggeri ikke kun handler om at opfylde lovgivningskrav, men også om at tage ansvar for vores miljø og reducere vores samlede energiforbrug. Energimærkning af nybyggeri er en vigtig investering i fremtiden, der kan hjælpe med at sikre bæredygtige og energieffektive bygninger og samfund.

Energikrav i bygningsreglementet for nybyggeri: Hvilke krav skal overholdes?

Når man bygger en ny bygning i Danmark, er det et krav, at bygningen overholder visse energikrav i henhold til bygningsreglementet. Bygningsreglementet fastlægger minimumskravene for energieffektivitet og indeholder bestemmelser, der skal sikre, at bygninger er energieffektive og bæredygtige.

Her er nogle af de vigtigste energikrav i bygningsreglementet for nybyggeri:

 1. Lavenergibygninger:
  For nybyggeri er der krav om, at bygningen skal opfylde minimumskravene for en lavenergibygning i henhold til bygningsreglementet.

 2. Krav til isolering:
  Bygningen skal have tilstrækkelig isolering i gulve, vægge og tag for at reducere varmetabet og sikre, at der bruges mindre energi til opvarmning og køling.

 3. Krav til ventilation:
  Bygningen skal have en tilstrækkelig ventilation for at sikre et godt indeklima og samtidig minimere energitabet.

 4. Krav til tekniske installationer:
  Bygningsreglementet indeholder også krav til tekniske installationer som opvarmning, køling og belysning, for at reducere energiforbruget og opretholde en højere energieffektivitet.

Det er vigtigt at overholde disse krav for at opnå en højere energieffektivitet og bæredygtighed i nybyggeri. Derudover kan det også have en positiv indvirkning på miljøet, da det reducerer energiforbruget og dermed udledningen af CO2.

Når du indgår en aftale med EnergiOptimo om at få udarbejdet et energimærke til din bygning, er der udover gennemgangen af din bygning også krav om at I skal indhente af en række dokumenter. Se listen over dokumentationskrav til en energimærkning.

 

Hvordan adskiller energimærkning af nye bygninger sig fra energimærkning af
eksisterende bygninger?

Ved energimærkning af nye bygninger skal energikonsulenten konkludere, om bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen i forhold til de energimæssige krav.

Ved energimærkning af eksisterende bygninger indplaceres den konkrete bygning på energimærkningsskalaen fra A2020 til G på baggrund af en registrering af bygningens energimæssige kvaliteter.

Bliv kontaktet af en professionel energirådgiver

Hvis du overvejer at bygge en ny bolig eller et nyt erhvervsbyggeri, kan du drage stor fordel af at kontakte en professionel energirådgiver. Som professionelle energirådgivere kan vi hjælpe dig med at sikre, at din bygning er så energieffektiv og bæredygtig som muligt.

 Vi har omfattende viden om de nyeste energikrav og teknologier, og vi kan hjælpe dig med at forstå, hvordan de påvirker dit nybyggeri. 

Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi som professionel energirådgiver kan hjælpe dig med at opnå en mere energieffektiv og bæredygtig bygning. Vores team er klar til at hjælpe dig med alle dine spørgsmål og behov.

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!