— energimærkning af små og store ejendomme —

Energimærkning af huse

Og få mere at vide

Energimærkning ved salg eller udleje af huse

Energimærkning af huse til salg eller udleje har to formål:

  • Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når et hus sælges eller udlejes.
  • Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse, der kan opnås på el- og varmeregninger.

Energimærke af eksisterende hus

Er en energitilstandsrapport med forbedringsforslag til potentielle lejere og købere.

Energimærke af nybygget hus

Er dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets energikrav i forbindelse med afslutning af byggesag.

Energimærkningen udføres af en energikonsulent fra EnergiOptimo, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v.

På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens beboere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand.

Energimærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden, det bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Hvem er omfattet af reglerne, og hvordan er skalaen?

Boliger, offentlige bygninger, og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Mærkeskalaen for energi går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter, blandt andet hårde hvidevarer.

Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning.

Sælger har ansvar for energimærkningen

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret energimærkningen. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden bygningen sættes til salg.

Ved række-, kæde- og dobbelthuse, hvor boligejerne er organiseret i en ejerforening eller andels-/anpartsforening, er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Energimærket skal være synligt ved annoncering

Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilket energimærke har mit hus?

Energimærkerne spænder fra A til G, hvor A er det mest energieffektive og G det mindst energieffektive. Jo tættere på A energimærket er, jo bedre er husets energieffektivitet.

energistyrelsens hjemmeside kan du søge på din adresse og finde den senest udarbejdede energimærkning af dit hus. Dog kun med energimærkninger lavet efter 2006.

Hvad koster et energimærke til hus?

Hos EnergiOptimo er prisen for energimærkning af huse under 300 m² :

  • Nybyggeri – Energimærke: 3.700 kr. + 130 kr. momsfrit gebyr.
  • Nybyggeri – Energimærke+trykprøve: 4.400 kr. + 130 kr. momsfrit gebyr. (pakkepris)
  • Eksisterende byggeri – Energimærke: 4.900 kr. + 130 kr. momsfrit gebyr.

Alle beløb er eks. moms.

Vi tager forbehold for særligt kompliceret byggeri, i hvilke tilfælde vi vil afgive et individuelt pristilbud.

energistyrelsens hjemmeside, kan du se regler for den øvre grænse for prissætning af energimærkning.

Hvordan får jeg energimærke til mit hus?

For at få et energimærke til et hus, skal man kontakte en certificeret energikonsulent, som vi er hos EnergiOptimo. Energikonsulenten fra EnergiOptimo vil foretage en grundig beregning af husets energieffektivitet og derefter udstede et energimærke. Energimærket vil give en oversigt over husets energiforbrug, og anbefalinger til, hvordan man kan forbedre energieffektiviteten.

Det er lovpligtigt at få et energimærke til sit hus, hvis man står overfor at skulle sælge sit hus.

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!