— energimærkning af små og store ejendomme —

Dokumentationskrav til energimærkning

Og få mere at vide

Dokumentationskrav til opnåelse af Energimærkning

Når du indgår en aftale med EnergiOptimo om at få udarbejdet en energimærkning af din bygning, er der udover gennemgangen af din bygning også krav om indhentning og udarbejdelsen af en række dokumenter.

I arbejdet med opnåelse af en certificeret energimærkning, skal følgende dokumentation hentes og udarbejdes.

Ved indgået aftale med EnergiOptimo om udarbejdelse af et energimærke, hjælper vi med vejledning til dette.

Myndighedsdokumentation

Gælder for nybyggeri

 • Byggetilladelse fra kommune
 • Energirammeberegning (opdateret) i både Pdf, samt XML-format
 • Indreguleringsrapport ved mekanisk ventilation med SEL-værdi [J/m3]
 • Trykprøve.

Tegninger

 • Situationsplan med nordpil
 • Plantegninger af alle etager med mål
 • Snit, hvor isoleringstykkelse og konstruktionsopbygning fremgår
 • Opstalter af alle facader (facadetegninger).Alle tegninger skal være ”as built”.

Teknisk dokumentation/datablad på tekniske installationer

 • Datablad på varmeforsyning (varmepumpe, fjernvarmeunit, gaskedel eller lign)
 • Datablad på ventilation (kun ved mekanisk ventilation såsom GENVEX)
 • Datablad på varmtvandsbeholder
 • Datablad på solcellepaneler
 • Ordrebekræftelse med energidata på vinduer/døre/ovenlys/garageporte

Derudover kan der for eksisterende byggeri skulle indgå følgende, hvis dette er tilgængeligt:

 • Ejeroplysningsskema
 • Udskrift til BBR-ejermeddelelse
 • Eventuel rapport vedrørende energimåling af oliefyr
 • Kopi af årsopgørelse for varme
 • Kopi af årsopgørelse for el
 • Kopi af årsopgørelse for vand
 • Bygningstegninger
 • Hulmursattest for isolering af hulmur
 • Elektronisk fil for tidligere energimærkning indberettet efter 1. september 2006
 • Målfaste bygningstegninger med information om rørlængder og isoleringstykkelser

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!