— Trykprøvning —

Blowerdoor

Få tæthedstestet din bolig med blowerdoor - Trykprøvning af EnergiOptimo

Og få mere at vide

Tæthedstest til boliger med blowerdoor

Mange mister optil 10 % af varmen i deres hjem på grund af utætheder i huset. Vi kan teste tætheden i dit hjem.

Hvordan fungerer en trykprøvning?
Hos EnergiOptimo tilbyder vi tæthedstest ved brug af blowerdoor til din bolig for at undersøge, hvor stort luftskiftet er, og hvilke eventuelle utætheder, der skal forbedres. Dette gør vi i samarbejde med vores dygtige samarbejdspartnere.

Ved en trykprøvning laver vi i første omgang undertryk i huset og ser, hvor stort luftskiftet er. Hvis det er fint i forhold til bygningsreglementet, kører vi testen igennem og udfærdiger en rapport. Er der for stort luftskifte, finder vi de steder, hvor problemet er, således at det er helt klart hvilke utætheder, der skal udbedres: En blowerdoor test. Efter dette er udbedret, foretages en ny test efter samme koncept.

Blowerdoor test pris fra 2.300 kr. ekskl. moms.

  • Få et pakketilbud (for række- og dobbelthuse) på Trykprøvning + Energimærkning for 4.500 kr. ekskl. moms

Bygningsreglement
Krav om tæthed BR18 §263. Vejledning om tæthed BR18 1.10
”Trykprøvning af bygninger gennemføres i henhold til DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængelighed – Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Kravene eftervises ved brug af Metode 3 i DS/EN ISO 9972”.

Har du brug for energimærke?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om energimærkning og vores andre ydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi udfører også energimærkning af større virksomheder og erhverv. Kontakt os for at få et tilbud!

Trykprøvning – Få evalueret din boligs tæthed med en blowerdoor test

En blowerdoor-test er en vigtig procedure, der bruges til at evaluere en bygnings tæthed og luftudskiftning. Ofte i forbindelse med nybyggeri skal der laves blowerdoortest for at dokumentere bygningen tæthed.

Testen udføres ved hjælp af en såkaldt blower, som kan påsættes vinduer eller døre. Blowerdooren har en kraftig ventilator, der skaber et kontrolleret undertryk eller overtryk inde i den bygning, som skal trykprøves.

Under en trykprøvning af hus lukkes alle vinduer, døre og ventilationssystemer i bygningen, undtagen den åbning, som blowerdooren er installeret i. Ventilatoren skaber derefter en trykforskel mellem indersiden og ydersiden af bygningen. Dette gør det muligt at måle mængden af luft, der trænger ind eller siver ud af bygningen gennem eventuelle utætheder i konstruktionen.

Fejlsøgning

Ved hjælp af trykmålinger, røgmaskine eller termografiudstyr kan vi som energikonsulenter identificere og lokalisere utætheder i bygningen. Det kan for eksempel være utætte vinduer og døråbninger. Det kan også være revner i vægge eller utætte samlinger. Vi finder oftest utætheder omkring vinduesrammer, dørkarme, rørgennemføringer eller ventilationskanaler.

Blowerdoor-testen giver data om bygningens luftskifte, målt som antallet af gange, luften i bygningen udskiftes pr. time (også kaldet luftskifte pr. time, ACH). Dette er afgørende for at vurdere energieffektiviteten og indeklimaet i bygningen.

En høj ACH indikerer, at bygningen har mange utætheder, hvilket kan føre til varmetab, energispild og endda være i strid med gældende lovgivning på området.

Fordele ved en blowerdoor-test

En blowerdoor test er en værdifuld metode til at dokumentere en bygnings tæthed og energieffektivitet og giver overblik over, hvilke forbedringer, man kan lave. Således kan en trykprøvning med blowerdoor være med til at:

Identificere utætheder

Under testen kan der foretages fejlsøgning, som hjælper med lokalisering af utætheder i bygningen. Dette gør det muligt efterfølgende at foretage de nødvendige forbedringer og reducere varme- og energitab.

Kvalitetskontrollere byggeri

Blowerdoor-testen kan udføres under og efter byggeri for at sikre, at bygningen opfylder de nødvendige standarder for tæthed og energieffektivitet. Det er en vigtig kvalitetskontrol for byggeprojekter.

Forbedre indeklimaet

En tæt bygningskonstruktion sikrer bedre kontrol over luftkvaliteten og temperaturforholdene indendørs. En blowerdoor test kan derfor være med til at hjælpe med at opnå et sundere og mere komfortabelt indeklima, ved at tydeliggøre, hvor der er muligheder for at mindske træk og uønskede luftstrømme.

 

 

 

Overhold tæthedskravene i nybyggeri

Trykhedsprøvning med blowerdoor test anvendes også til at godkende tætheden på nybyggerier så den er i overensstemmelse med kravene om tæthed i Bygningsreglementet 2018 (BR18) §263. Ifølge dette er det obligatorisk at udføre en blowerdoor-test for at verificere, om en ny bygning opfylder de krævede tæthedskrav.

Ved at udføre en trykprøvning af dit hus kan vi fra EnergiOptimo verificere, om bygningen opfylder tæthedskravene i BR18. Resultaterne af testen fremsendes som dokumentation til byggesagen i forbindelse med færdigmelding af byggeriet.

Blowerdoor testen giver dokumentation af bygningens tæthed og overholdelse af krav er en forudsætning for udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

En blowerdoor-test på et nybyggeri sikrer, at bygningens kvalitet og energieffektivitet opfylder de nødvendige standarder. Det kan hjælpe med at bygge mere energieffektive bygninger, reducerede energiomkostninger og forbedret indeklima for beboerne af det nye byggeri.

Hos EnergiOptimo har vi fuld gennemsigtighed i vores priser og du kan se vores nuværende blowerdoor pris under menupunktet priser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om vores ydelser i hele landet.